Модел: Riga- 10       Година: 1954        Страна: Русия (СССР)
Лампи: 6K3, 6A7, 6K3, 6Б8С, 6Ж8,6Н9С, 6П6С, 6П6С, 5Ц4С,6Е5С