Модел: PHILIPS - 925X       Година: 1942        Страна: Холандия
Лампи: ECH4, ECH4, EF9, EBL1, EM4, AZ1