Модел: PHILIPS 815A       Година: 1939        Страна: Холандия
Лампи: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1