Модел: PHILIPS-635 V       Година: 1947        Страна: Холандия
Лампи: ECH3, EBF2, EL3, AZ1