Модел: TESLA - 506A       Година: 1953        Страна: Чехия
Лампи: ECH21, 6F31, 6BC32, 6L31, AZ11