Модел: INGELEN - 341GW       Година: 1939        Страна: Австрия
Лампи: UCH11, UBF11. UCL11, UM11. UY11