Модел: Minerva 415W       Година: 1941        Страна: Австрия
Лампи: ECH11, EBF11, ECL11,EM11, AZ11