Модел: Philips 349A       Година: 1936        Страна: Холандия
Лампи: AF3, AH1, AF7, AB3, AF, AM1, AF3, ABC1, AL2, AL2, AZ1