Модел: LORENZ-SUPER K10A       Година: 1941        Страна: Германия
Лампи: UCH11 - UBF11- UCL11 - UY11