Модел: STERN 7E86       Година: 1953        Страна: Германия
Лампи: ЕСН81 ЕСН81 ЕF85 ЕАВС80 6Е5 6V6 AZ11