Модел: PHILIPS- 845A       Година: 1941        Страна: Холандия
Лампи: ECH3,ECH4, EBL1, EM4, AZ1