Модел: PHILIPS 750A       Година: 1937        Страна: Холандия
Лампи: EK2, EF9, EBC3, EBL1, EM1, AZ1