Модел: ZENIT - M2675       Година: 1961        Страна: САЩ
Лампи: 6BA6, 6YK8, 6BE6,6EQ7, 6BN6, 6AU6 ,6GQ7, 6EA8 ,6BN8