Модел: MINERVA - 415GW       Година: 1940        Страна: Австрия
Лампи: UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11