Модел: HORNIFON - 1038U       Година: 1940        Страна: Австрия
Лампи: UCH21, UCH21, UBL21, UY1