Модел: 504С       Година: 1948        Страна: България
Лампи: 6A7\6K3\6G2\6V6/6G5C