Модел: POINT BLEU - U 805 PEX       Година: 1939        Страна: Франция
Лампи: ECH3, EF9,EBF2 CBL1, CY1