Модел: гусла       Година: 1954        Страна: България
Лампи: 6А7 6К3 6Г2 6П6 6Ц5С