Модел: POMAHC 69       Година: 1969        Страна: България
Лампи: ЕСН81 ЕВF89 ECL82 M250C80