Модел: Akord 102- 71A       Година: 1971        Страна: България
Лампи: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84 EM84