Модел: PHILIPS - 215A       Година: 1939        Страна: Холандия
Лампи: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1