Модел: Tefag- Super 6W16/!!       Година: 1941        Страна: Австрия
Лампи: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ1