Модел: EAW- AT Super 660 Wk3a       Година: 1953        Страна: Германия
Лампи: ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11