Модел: PHILIPS 759 A       Година: 1941        Страна: Холандия
Лампи: ECH21 EF22 EBL21 1823