Модел: Сакта       Година: 1962        Страна: Русия (СССР)
Лампи: 6Н3П/6И1П/6К4П/6Х2П/6П14П/6Н2П/6Е5С