Модел: PHILIPS - 554A       Година: 1940        Страна: Холандия
Лампи: ECH3, EBF2, EL2, AZ1