Модел: VP-PU-2       Година: 1955        Страна: България
Лампи: DK96 DF96 DAF96 DL96