Модел: IЯНТРА       Година: 1976        Страна: България
Лампи: ECH81, EF89, EABC80, EL84, ECC85, EM84