Модел: URAL - 49       Година: 1949        Страна: Русия (СССР)
Лампи: 6А7, 6К3, 6Г7, 6П6С, 6Е5С, 5Ц4С