Модел: PHILIPS Matador- V4A       Година: 1937        Страна: Холандия
Лампи: AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1