Модел: TELEFUNKEN - 154GWK       Година: 1939        Страна: Германия
Лампи: UCH11,UBF11, UCL11, UY11